preloader

Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały i informacje na stronie i podstronach strony internetowej piotrcegla.expert mają charakter marketingowy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przedstawione na niej produkty są dostępne w formie ubezpieczeń na życie i dożycie oferowanych przez Prudential Polska ( marka PRU ) Oddział w Polsce („PIA Polska”). Jako Piotr Cegła jestem osobą fizyczną wykonującą czynności agencyjne na rzecz Prudential Polska Sp. z o.o. – agenta ubezpieczeniowego PIA Polska. Z uwagi na charakter i cel niniejszej strony internetowej nie uwzględnia ona wszystkich informacji, które mogą mieć znaczenie z punktu widzenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej lub praw i obowiązków ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie powinny stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia. Proszę o uprzednie zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia poszczególnych produktów, dostępnymi na stronie www.prudential.pl, które zawierają m.in. szczegóły dotyczące zakresu umów ubezpieczenia, wyłączeń odpowiedzialności oraz zasady wypłaty świadczeń. Przedstawione informacje prawno-podatkowe wynikają z aktualnych na dzień 15.03.2021 r. przepisów prawa podatkowego i w przyszłości mogą ulec zmianie.